İlçe Yazı İşleri Müdürü

Uğur ŞANLI

0-228 361 32 84