İlçe Yazı İşleri Müdürü

Mustafa ÖZEN

0-228 361 32 84